Диагностични центрове Спектър

 

Диагностични центрове Спектър са екип от специалисти по образна диагностика, специализирали и работили във водещи Университетски болници. Тяхната цел е да предоставят на пациентите си качествена услуга, съобразена с всички правила и стандарти на добрата медицинска практика. За тях индивидуалният подход към проблемите и състоянието на всеки пациент е изключително важен и задължителен в работата.

В диагностичните центрове предлагат пълен спектър от образни и други изследвания: Магнитно-резонансна томография, Клинична лаборатория, Физиотерапия, Компютърна томография. Центърът е оборудван с отворен магнитен резонанс Hitachi Aperto Lucent - най-мощният и най-новият отворен постоянен магнитен резонанс в света. Разположен е в единствения в България Фарадеев кафез със система за активна компенсация, която гарантира детекция и неутрализиране на външни смущения и постоянно добро качество на образите.

Центърът разполага с нов рентгенографичен апарат със система за дигитализиране на образите, позволяваща постигането на изображения с по-добро качество при намалено лъчево натоварване както и с кабинет за масаж, лечебна физкултура, мануална терапия и кабинет за иглотерапия, неврална терапия и хомеопатия, апарат за лимфен дренаж.

За тях е изключително важен индивидуалният подход към всеки пациент - достатъчно добро и достатъчно ясно дефиниране на проблема и предложение на различни варианти за решаването му.