Physio Be Active

Подхождат индивидуално към всеки отделен случай. Изготвя се терапевтичен план от физиотерапевтични процедури и рехабилитация или други терапевтични модалности като: Боуен терапия, Приложна кинезиология, Акупунктура и други. Продължителността на едно посещение по рехабилитация е средно един час.

Третират травми, получени по време на битови инциденти травми, получени при активна спортна дейност микротравматизъм, травми и заболявания на опорно-двигателния апарат, следоперативни интервенции на опорно-двигателния апарат, заболявания на периферната нервна система, възстановяване след естетични корекции, гинекологични заболявания.

Кабинетът по кинезитерапия и рехабилитация, оборудван с висок клас физиотерапевтична апаратура, в който предлагат: професионално отношение индивидуален подход ефективност спокойна обстановка.

Разглеждат човешкото тяло като цялостна система, обединяваща широка мрежа от взаимно-зависими връзки между структурни, биохимични и ментални фактори на здравето и болестта. Третират възникналите в организма нарушения не на локално ниво, а във взаимодействие с всички структури в организма. Може да очаквате цялостна грижа, а не просто третиране на травма.