ReGo - Център за рехабилитация

Екипът на ReGo Rehabilitation се състои от внимателно подбрани, обучени и сертифицирани специалисти в областта на неврорехабилитацията. Техният дългогодишен опит и лична мотивация да помагат на всеки пациент водят до успешни резултати!

Разполагат с уреди за рехабилитация и възстановяване на всяка една зона от човешкото тяло. ReGo Rehabilitation е първият в България център за роботизирана рехабилитация в комбинация с конвенционална такава за деца и възрастни.

Специалистите на центъра са сертифицирани да работят с високотехнологичните уреди, както и са обучени да прилагат световно признати техники като Бобат и PNF. Всеки клиничен случай е строго индивидуален, ето защо екипът изготвя индивидуална рехабилитационна програма според състоянието на всеки конкретен пациент. Добавяйки възможностите на най-модерните технологични иновации към рехабилитационните процедури увеличават неколкократно ефективността и прецизирането на възстановяването. Роботизираните уреди предоставят количествено и качествено измерима рехабилитация, подходяща за деца и възрастни. Освен професионален опит и умения в съвременни терапевтични подходи екипът има топло отношение към всяко дете или възрастен.