Ghost Town Airsoft Arena Sofia

Ghost town има площ 44 декара.
Теренът е смесен- градски и горист плюс 8 сгради, в които се играе.